Jdi na obsah Jdi na menu

O nás

 

Profesní životopis
 
Doc. MUDr. Ladislav Horák DrSc.
Prakticky celý život se věnuje diagnostice a léčbě onemocnění tlustého střeva a konečníku.
Po promoci působil 1976-78  na chirurgickém oddělení OUNZ Mladá Boleslav.
 V roce 1977  složil atestaci I. stupně z chirurgie.
Od roku 1978  pracoval ,  jako odborný asistent pod vedením prof. Řeháka na III. chirurgické klinice v Praze.  Zabýval  se především chirurgií tlustého střeva a konečníku pod vedením doc.Bureše. V roce 1983  zde složil atestaci II.stupně z chirurgie.
Od roku 1987  se podílel s kolektivem prof.ing.Hamala na vývoji
čs. pevnolátkových laserů pro využití v medicíně.
V roce 1988  získal hodnost CSc. po obhájení dizertační kandidátské práce na téma" Prevence, diagnostika a léčba lokálních recidiv rakoviny konečníku." V roce 1988  provedl poprvé v České republice paliativní výkony pro kolorektální rakovinu s použitím laserové technologie. Od té doby se intenzivně zabývá využitím laserové techniky v medicíně, včetně autofluorescenční diagnostiky a PDT.
V roce 1992 pak získal titul DrSc. na podkladě práce, věnované laserovým technologiím v oblasti paliativní léčby kolorektální rakoviny.
V roce 1994  přešel na chirurgickou kliniku 3.LF UK a FNKV
Docentem se stal v r. 1997, kdy  obhájil práci, věnovanou problematice paliativní léčby kolorektální rakoviny.
Je  členem následujících domácích odborných společností: Chirurgická společnost, Gastroenterologická společnost, Onkologická společnost a Česká společnost pro využití laseru v medicíně, kde zastává funkci předsedy. Jeho přínos pro rozvoj laserových technik v lékařství byl oceněn udělením čestného členství v této společnosti , medaile Jana Evangelisty Purkyně,a posléze čestným členstvím v ČLS JEP . Dále je členem výboru koloproktologické sekce chirurgické společnosti. Ze zahraničních společností jsem vicepresidentem Evropské laserové asociace (ELA), Podílel  se na zavádění Longovy metody v léčbě hemeroidů v Čechách,  v které proškolil  řadu chirurgů.
 Je jedním z   prvých chirurgů v ČR , kteří získali nástavbovou specializaci v oblasti proktologie.
 
Doc Horák je jedním ze zakladatelů laserové medicíny v ČR.